NOT RECOMMENDED AND UNSECURED VIA SSL / NIEREKOMENDOWANE I NIE ZABEZPIECZONE - UŻYWAĆ TYLKO W OSTATECZNOŚCI

RECOMMENDED AND SECURED VIA SSL / REKOMENDOWANE I ZABEZPIECZONE VIA SSL